Vážení rodiče, nacházíte se na táborovém webu, kde najdete nejdůležitější informace, data, kontakty a dokumenty, které se vám budou hodit ke správnému přihlášení a přípravě na náš letní tábor.


I přes stávající nouzový stav a mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví stále počítáme se standardním průběhem letního tábora. O případných změnách vás budeme informovat.


Z důvodu přerušení činnosti je odevzdání přihlášky o trochu složitější. Ideální způsob je naskenovat vyplněnou přihlášku (tu najdete na níže) a odeslat ji na mail [email protected] (důležité jsou jen strany pět a šest). Vzápětí vám přijde odpověď s potvrzením přijetí přihlášky a s vašim variabilním symbolem (pokud ho ještě nemáte).





Důležitá data:


  •    začátek přihlašování na tábor - 1. 3. 2020
  •    nejzazší termín odevzdání přihlášky na tábor - 31. 3. 2020
  •    nejzazší termín platby tábora - 15. 5. 2020
  •    schůzka s rodiči - 21. 5. 2020 - 18:00
  •    odvoz kufru na tábor - 3. 7. 2020
  •    odjezd na tábor - 4. 7. 2020
  •    návrat z tábora - 18. 7. 2020


Přihlášení dítěte na tábor:


  •    přihlašování oddílových dětí (oficiálně přihlášených do oddílu): Na schůzkách rozdáme přihlášky dětem. Poté, co oddílové dítě odevzdá přihlášku, bude umístěno na seznam účastníků a budeme s ním počítat.
  •    přihlašování neoddílových dětí: Při přihlašování na tábor mají vždy přednost oddílové děti. Pokud se kapacita nenaplní oddílovými dětmi, zbylá místa se doplní dětmi neoddílovými. Abyste se přihlásili o místo, napište email se základními informacemi o dítěti (jméno a věk) na mail [email protected]. Pište až po zahájení přihlašování na tábor - 1. 3. (od 00:00 - na dřívější emaily nebude brán zřetel). Pořadí náhradníků bude sestaveno podle času přijetí emailu. Po uplynutí času pro přihlášení oddílových dětí (31. 3.) budete informováni o stavu.




ADRESA TÁBORA

LT SG-20, Dolní Bolíkov, p. Slavonice, 378 81

hlavní vedoucí tábora


Fanda Reitter

730 611 895

program tábora


Tomáš Životský

732 941 203

program tábora


Vašek Palík

608 552 185

Zdravotník tábora


Nikča Nečasová

777 596 091

fotky